Robotické zváranie

Ponúkame zváranie dielov z čiernej ocele robotom až do hrúbky 20mm. Pre nacenenie je spravidla potrebné mať opakovateľnosť minimálne 100kusov.

Zvárame metódou MIG zváracím automatom Panasonic.

Pracovný priestor robota je polkruh s polomerom 1400mm.

Tiež prevádzame aj ručné zváranie profesionálnymi zváračkami  Lincoln electric MIG 500A s vodným chladením.